Pasajele Breslelor

În toamna anului 2013 centrul istoric a intrat într-un amplu proces de reabilitare pe bani europeni. S-au făcut lucrări de modernizare a spațiului pietonal, de construcție a unor fântâni arteziene, de reabilitare a reţelelor de utilităţi publice pe traseul celor trei axe, de modernizare a iluminatului public şi arhitectural, au fost montate bănci din piatră şi din lemn, suporţi pentru biciclete, indicatoare, inserţii artistice în pavaj, elemente decorative, machete cu cetatea medievală, ghivece și suporturi pentru flori şi jardiniere, panouri de informare.

Obiectivul proiectului ”Regenerarea urbană a centrului istoric Bistriţa, Axa turistică 1, 2, 3” (44.996.170,67 lei, din care execuţia peste 33 de milioane lei), care se încheie în acest an, este acela de valorificare a moştenirii istorice şi culturale, prin reabilitarea şi punerea în valoare a pasajelor istorice, caracteristice Bistriţei medievale, precum şi de promovare a noilor axe turistice pietonale, denumite Axa Coroanei, Axa Artelor şi Axa Breslelor. Proiectul presupune, printre altele, redarea funcţionalităţii pasajelor şi a accesului către întreg centrul istoric, conturarea unui brand turistic, valorificarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor bistriţene.

Proiectul prevede modernizarea a 14,202.78 mp suprafaţă de spaţiu pietonal istoric, reabilitarea “Punţii lui Keinzel” din zona Codrişor, reabilitarea reţelelor de utilităţi publice pe traseul celor trei axe, reabilitarea şi modernizarea iluminatului public şi arhitectural, înlocuirea si completarea mobilierului urban, amenajarea Pieţei Mici, amenajarea a 5 fântâni arteziene pe traseul axelor turistice, dintre care una pe pietonalul Liviu Rebreanu, una în Piața Dominicană, una în fața Casei de Cultură.

Funcţiunea Pieţei Mici va fi de spaţiu public pietonal. Amenajările vizează o îmbinare între spaţiul pavat cu piatră naturală şi spaţiul verde cu gazon de iarbă şi plantaţii de arbori ornamentali, care vor asigura un spaţiu de plimbare şi relaxare. O fântână arteziană a fost construită în centrul pieţei, cu o extindere de luciu de apă care să facă trimitere la pârâul ce traversa piaţa în perioada medievală. Tot în zona centrală a pieţei se va amplasa o statuie din bronz ce-l va reprezenta pe fierarul Georg Pfaffenbruder, care în anul 1602, în timpul atacului trupelor conduse de generalul Basta, a apărat eroic oraşul Bistriţa. Piaţa va avea un sistem de iluminat ambiental aerian pe stâlpi model istoric şi la nivelul pavimentului. Mobilierul urban va fi întregit cu panouri informative, inserţii din piatră şi bronz, ceas stradal, cişmea, o machetă cu harta oraşului din perioada medievală, precum şi bănci pentru relaxare.